การรับประกันสินค้า

1. เรารับประกันสินค้าที่ท่านลูกค้าซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้เนื่องจากไซส์ไม่พอดีกับเท้า ( สามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่คนละไซส์เท่านั้น )

2. เรารับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากการผลิตจากโรงงานเท่านั้น

3. ในกรณีที่สินค้าชำรุดจากการผลิตทางเราจะต้องส่งสินค้าไปเคลมกับทางบริษัทผู้ผลิต ขั้นตอนทั้งหมดอาจใช้เวลา 1-3 เดือน แต่อย่างไรก็ดีทางเราจะรีบเร่งให้เร็วที่สุด

เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า

1. ฉลากหรือป้ายสินค้าต้องติดอยู่

2. บรรจุภัณฑ์หรือกล่องสินค้าต้องอยู่ในสภาพปรกติ

3. เรารับประกันสินค้า14วันนับจากวันที่ท่านลูกค้าได้รับสินค้า